22 oktoober 2011

Kuidas vähendada tööpuudust noorte seas?

Noorte tööpuudus on keeruline probleem, sest seda tendentsi mõjutavad paljud väga erinevad tegurid. Lisaks on töötuks jäämise ohugrupp väga lai – sinna kuuluvad inimesed, kel on kool pooleli jäänud ja seetõttu madal haridustase; need, kes kõrgkoolist kas õppimisel esinevate raskuste või erialase huvipuuduse tõttu välja langenud; lisaks need, kel on küll kõrgharidus, kuid puudub töökogemus. Ohugrupi kitsendamiseks ja tööpuuduse vähendamiseks peavad mitmed erinevad institutsioonid muudatusi rakendama.

Esiteks, oleks vajalik juba põhikoolis pakkuda õpilastele karjääritunde. Karjääritund võiks olla enamat kui kutsesobivustesti ja isiksustesti tegemine. See tund peaks õpetama, kuidas kaardistada erinevad alad, mis konkreetset indiviidi huvitada võiks. Lisaks peaks see aitama teadvustada oma seni omandatud oskusi, tugevusi ja nõrkusi, et selle põhjal saaks noor hakata arendama end teatud valdkonnas, mille vastu tal on huvi või millega tegelemiseks esinevad tal vastavad tugevused. Väga palju on noori, kes ei tea, mis võiks nende tulevane elukutse olla, seetõttu valitakse sageli ülikoolis lihtsalt suvaline üldteaduslik eriala. Tugevuste ja nõrkuste kaardistamine aitaks neid noori elukutse valikul või vähemalt suunaks neid. Lisaks pakuks see võimalust juba põhikoolis või gümnaaasiumis arendada oma tugevusi või näiteks kui inimesel on elukutse valitud, kuid puuduvad vajalikud tugevused, saab ta huvipakkuvas valdkonnas vajaminevad puudulikud oskused või isikuomadused arendada vastavaks tugevuseks. Näiteks kui valitud eriala eeldab head esinemis- või analüüsioskust, võiks noor saada valida koolis vabaaineks väitluse, mis arendaks vastavaid oskuseid. See annaks noortele võiamluse omandada rohkem teadmisi ja kompetentsi täpsemas valdkonnas, nii saavad nad kergemini valida eriala ülikoolis või valida sobiva töökoha, neil on selleks ajaks juba kokkupuude vähemalt omadustega, mida antud eriala nõuab.

Põhikoolis ja gümnaasiumis tuleks arendada ja laiendada töövarju programmi. Erinevalt karjääritundidest aitaks see näha praktilist igapäevaelu antud ametis või valdkonnas. Paljudel noortel pole aimugi, millega konkreetselt valitud eriala inimesed tööl tegelevad, sest sageli ei paista kõik töökohustused väljapoole. Lisaks jagunevad paljud valdkonnad väga erinevateks ametiteks, töövarjupäev võimaldaks näha sobiva valdkonna erinevaid ameteid. Näiteks ehitusest huvitatud inimene saaks jälgida ehitaja, arhitekti jm tööd; ajakirjandusest huvitatud noor saaks jälgida ajalehe ja televisiooni töötaja või hoopis kaameramehe argielu.

Et noor saaks valida õige eriala, peaks riik andma pidevat informatsiooni tööturu hetkeseisu kohta – mis aladel on spetsialistide vähesus, millistel aladel nõudlus töötajate järgi suureneb, millistel väheneb. Lisaks tuleks luua parem süsteeem ümberõppeks ja elukestvaks õppeks. Hetkel on meie ühiskonnas levinud arvamus, et see, kelleks sa kord noorena ülikoolis õpid, selleks pead sa ka jääma. Aga tegelikult ei pea, sest kui palju me ka tööturu vajadustega ei püüaks arvestada, ei saa me ette näha 10-20 aasta pärast kujunevat tööturgu. Selleks, et meie ühiskond oleks suuteline tööturu muudatustega kohanema, tuleb edendada ümberõpet.

Ülikoolid peaks hariduses tasakaalustama akadeemilist ja praktilist poolt. Ühest küljest ei tohi tagaplaanile jätta akadeemilist poolt, sest akadeemiline haridus annab teoreetilisi teadmisi ja analüüsivõime, mis on paljudel erialadel olulised. Samas tuleks akadeemilist poolt kombineerida praktilise poolega ning anda tudengitele erialaseid praktilisi ülesandeid või luua täiesti uued, praktilise suunitlusega ained. Sel juhul tunneb tudeng ülikooli lõpetades end kindlamalt – tal on praktilised oskused, mida tööl rakendada. Praegu on enamustel erialadel kohustuslik praktika, kuid enamus tööandjaid ei näe kuuajalist praktikat töökogemusena. Tööandja otsib aga varasema kogemusega inimesi ning kui kandideerijatel seda pole, kuid nad on läbinud ülikoolis mitmeid erinevaid praktilisi aineid, tunneb tööandja end kindlamalt kui võtab tööle värske ülikooli lõpetanu.

Töökogemuse puudumist saaks efektiivselt asendada vabatahtlik töö, mida noor teinud on. Esiteks peaks riik propageerima vabatahtlikkuse aktsepteerimist (töö)kogemusena ning tööandja peaks samuti võtma seda kui olulist osa haridusest ja kogemustepagasist. Vabatahtlik töö on see, mis pakub lisaks uutele teadmistele sageli ka praktilist kogemust ning paljudel juhtudel arendab isikuomadusi, näiteks suhtlemisoskust, kohanemisvõimet jms.

Lisaks vabatahtlikule tööle tuleks arvestada õpinguid ja töökogemust välismaal kui väärtust omaette. Välismaal elamine annab kogemuse, mis samuti parandab kohanemisvõimet ning avardab indiviidi maailmapilti ning seega analüüsivõimet.

Lisaks neile ettepanekutele võiks kaaluda maksusoodustust neile ettevõtetele, kes palkavad varasema töökogemuseta või väikese töökogemusega noore. Kui praegu maksavad tööandjad 33% sotsiaalmaksu töötaja pealt, siis võiks kaaluda võimalust vähendada sotsiaalmaksu neile ettevõtetele, kes pakuvad tööd ülikooli või kutsekooli lõpetanule. See oleks ettevõtetele otsene rahaline motivaator võtmaks tööle töökogemuseta noori.

Kui nüüd hetkeks kõrgharidus kõrvale jätta, tuleb meelde ka kutseharidus. Siin näen taaskord ülesannet riigil, eelkõige ülesannet propageerida kutseharidust, teha kampaaniaid, et ühiskonnas hakataks väärtustama kutseharidust ja nägema kutsekoolis õppijaid kui tulevasi eriala spetsialiste mitte kui neid, kes ülikooli lihtsalt sisse ei saanud.

Kokkuvõttes võib öelda, et noorte tööpuuduse probleemi lahendamiseks ei saa ükski institutsiooni üksi midagi suurt ära teha. Seetõttu on minu ettepanek kaasata tööpuuduse vähendamisesse kõik otseselt ja kaudselt seotud institutsioonid ning muidugi peavad vaeva nägema ja pakutavaid võimalusi otsima ja kasutama eelkõige noored ise. 

Eveli Lehtsalu (20), Tartu

4 kommentaari:

 1. laenupakkumine finantseerimist vajavatele eraisikutele

  Mikrofinantseerimise struktuur Oleme hästi välja kujunenud ja aastate jooksul oleme välja töötanud teie individuaalsete vajaduste ja nõuete põhjaliku mõistmise. Oleme võtnud endale kohustuse kohelda oma kliente õiglaselt ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust.
  Meie protseduurid on kavandatud vastama teile selle tagamiseks
  pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega.

  Meie teenus on väga professionaalne ja viivituseta. meie
  moto on aidata teid, klient, olenemata teie vajadustest.Me
  pakkuda laene vahemikus 1000–5 000 000 000 eurot.
  Taotlusi töödeldakse kohustuseta.

   Pakume igat tüüpi laenudele kindla intressimääraga laene.

     Kui olete meie teenusest huvitatud, palun
  Täitke taotleja vorm ja saatke see meile
  allolev e-posti aadress

  Teie täisnimi: ....................
  Aadress: ................................
  Riik: ................................
  Laenusumma: .......................
  Laenu kestus: ......................
  teie e-posti aadress: ..............


  Sõlmige lepingud meiega e-posti teel: annikaebrink@gmail.com

  FINANTSKORPORTSIOONIS on meie peamine mure teie rahulolu.

  VastaKustuta
 2. laenupakkumine finantseerimist vajavatele eraisikutele

  Mikrofinantseerimise struktuur Oleme hästi välja kujunenud ja aastate jooksul oleme välja töötanud teie individuaalsete vajaduste ja nõuete põhjaliku mõistmise. Oleme võtnud endale kohustuse kohelda oma kliente õiglaselt ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust.
  Meie protseduurid on kavandatud vastama teile selle tagamiseks
  pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega.

  Meie teenus on väga professionaalne ja viivituseta. meie
  moto on aidata teid, klient, olenemata teie vajadustest.Me
  pakkuda laene vahemikus 1000–5 000 000 000 eurot.
  Taotlusi töödeldakse kohustuseta.

   Pakume igat tüüpi laenudele kindla intressimääraga laene.

     Kui olete meie teenusest huvitatud, palun
  Täitke taotleja vorm ja saatke see meile
  allolev e-posti aadress

  Teie täisnimi: ....................
  Aadress: ................................
  Riik: ................................
  Laenusumma: .......................
  Laenu kestus: ......................
  teie e-posti aadress: ..............


  Sõlmige lepingud meiega e-posti teel: annikaebrink@gmail.com

  FINANTSKORPORTSIOONIS on meie peamine mure teie rahulolu.

  VastaKustuta
 3. laenupakkumine finantseerimist vajavatele eraisikutele

  Mikrofinantseerimise struktuur Oleme hästi välja kujunenud ja aastate jooksul oleme välja töötanud teie individuaalsete vajaduste ja nõuete põhjaliku mõistmise. Oleme võtnud endale kohustuse kohelda oma kliente õiglaselt ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust.
  Meie protseduurid on kavandatud vastama teile selle tagamiseks
  pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega.

  Meie teenus on väga professionaalne ja viivituseta. meie
  moto on aidata teid, klient, olenemata teie vajadustest.Me
  pakkuda laene vahemikus 1000–5 000 000 000 eurot.
  Taotlusi töödeldakse kohustuseta.

   Pakume igat tüüpi laenudele kindla intressimääraga laene.

     Kui olete meie teenusest huvitatud, palun
  Täitke taotleja vorm ja saatke see meile
  allolev e-posti aadress

  Teie täisnimi: ....................
  Aadress: ................................
  Riik: ................................
  Laenusumma: .......................
  Laenu kestus: ......................
  teie e-posti aadress: ..............


  Sõlmige lepingud meiega e-posti teel: annikaebrink@gmail.com

  FINANTSKORPORTSIOONIS on meie peamine mure teie rahulolu.

  VastaKustuta
 4. Kas vajate võlalaenu arvete tasumiseks?
  Võtke täna oma võlgade üle kontrolli
  Nüüd saadaval ettevõtte laienemislaenu pakkumine?
  Kas arvete tasumiseks on vaja laenu?
  Kas vajate laenu?
  Kas vajate isiklikku laenu?
  Ettevõtte laienemislaen?
  Ettevõtluse alustamine, haridus,
  Võlgade konsolideerimislaen
  Rasked rahalaenud
  Laen mõne asja jaoks?
  Pakume laenu madala intressimääraga 3%
  Laen ilma krediidikontrollita,
  Saatke meile e-kiri: financialserviceoffer876@gmail.com
  Helistage või lisage meile rakendusele +918929509036

  VastaKustuta