22 oktoober 2011

Kuidas vähendada tööpuudust noorte seas?


Tasakaal tööpuuduse ja tööjõupuuduse vahel on probleemiks nii riigi kui ka ettevõtjate ja töötajate seas. Ettevõtjate jaoks valitseb pidevalt tööjõu puudus, tihti ei leita endale piisavalt kvalifitseeritud töötajat, lisaks see raske palga suuruse küsimus ja üleüldse pole võimalik  leida endale perfektset töötajat ergo valitseb tööjõupuudus. Töötajate jaoks aga valitseb alatine tööpuudus, kui mitte selles otseses tähenduses (kuid tihti ka selles), siis puudub lihtsalt selline töö, mida ta südames sooviks teha, selline palk, mis oleks talle vastuvõetav ning ülemus, kes suhtuks temasse vajaliku respektiga. Suuremaks probleemiks on aga see tõeline tööpuudus, kus oldaks nõus tegema peaaegu ükskõik missugust tööd, aga see lihtsalt pole võimalik. Riigil on selles situatsioonis aga raskeim roll laveerida kahe poole: töötaja ja tööandja vahel.

Noori, ka mind ennast, puudutab pigem see tööpuuduse pool. Olles päris lähedal oma bakalaureusekraadile, võin ausalt tunnistada, et kõiki töid ma ei oleks valmis tegema: koristaja, nõudepesija, ettekandja ja teised sarnased ametid jäävad minu poolt täitmata. Siiski tunnen, et sooviksin tööd, kus saaksin rakendada oma õpitud ja kaasasündinud oskuseid ja nii tunnevad kindlasti veel paljud minu kõrgharidust omandavad eakaaslased. Lisaks sellele peaks õppivale noorele sobiv töökoht olema paindliku ning osalise tööajaga, et see ei hakkaks segama koolis edasijõudmist, samuti võiksid garanteeritud olla uued ja õppimist toetavad kogemused, koolitused jne. Paraku selliseid töökohti on aga väga vähe ja veidigi huvipakkuvad töökohad nõuavad varasemat töökogemust sarnasel alal. Seega üks põhiküsimusi peaks olema noortele esmase erialase töökogemuse pakkumine.

Üks parimaid võimalusi endale töökogemuse hankimiseks on tööpraktika. Selle juhend võiks olla kirjutatud kõigi erialade õppekavadesse ning tööpraktika annaks tudengile esmalt teadmise sellest, milline võiks välja näha tema erialane töö, kas see talle üldse sobib (sest ei saa kõrvale jätta fakti, et paljud tudengid valivad omale eriala üpris ebaadekvaatsetest tunnustest lähtuvalt (nt. kuhu saadakse sisse, kuhu tuttavad lähevad, eriala nimetus tundus huvitav jne)). Lisaks sellele võimaldab tööpraktika tööandjatel värvata endi ridadesse vastava kvalifikatsiooniga ja ennast veidi juba tõestanud noori töötajaid, tudengid saavad endale vastutasuks aga vajaliku esmase töökogemuse, mis aitaks neid edasistel tööotsingutel. Praegu on aga õppekavas olev tööpraktika harv nähtus (vähemalt minu ülikoolis) ja on tunda, et tudengid saavad aru selle vajalikkusest ja soovivad seda ka endi erialadele.

Teiseks noorte väheste töökogemuste põhjuseks on mitmete ülikoolide vähene paindlikkus, kui mõnes ülikoolis saadakse valida milliseid aineid ja mis ajal kuulatakse, siis teistes ülikoolides õpitakse erialati ja õppeaastati ühtse tunniplaani järgi, mis ei võimalda tudengitel omada tihti isegi osalise tööajaga töökohta. Minu arust ei tee asja paremaks ka plaanitav kõrgharidusreform, mis raskendab tudengite võimalusi saada õpingute ajal erialast töökogemust ja seega ka paremaid võimalusi tööturul. Ei saa loota, et kui tudeng õpib korralikult soovitavad vähemalt viis aastat ülikoolis ja siis astub järsku peaaegu kogemusteta tööturule, jooksevad tööandjad tema pärast amokki. Nii see lihtsalt ei ole, eelistatakse ju ikka neid töötajaid, kes on omandanud kuskil mingi vilumuse tööülesannete täitmisel. Otse ülikoolipingist välja astunud noor tihtipeale ei oma aga mitte mingisugust töö (või vähemalt soovitava töö) kogemust ning tema õigeks töötajaks välja õpetamine on tööandjale lisa ressursi kulu.

Tähelepanelik lugeja võib olla märganud, et mainimata on jäänud veel üks töökogemuse saamise viis, nimelt vabatahtlikku töö tegemine. Selle asjaga on asi aga nii, et Eesti riigis pole paljudel tudengitel vabatahtlikku töö tegemiseks võimalust, sest suur osa ajast kulub tasustatava töö peale ning söök laual (vähemalt makaronid) ja katus peakohal peab ju olema. Seega võib vabatahtlikku tööd ja erinevates organisatsioonides osalemist käsitleda pigem kui mõnede üksikute õnnelike või masohhistide eralõbu. Olen kuulnud oma kursusekaaslaste kurtmist, et läheks küll ja teeks küll seda ja teist, aga vanemad ei soovi või neil pole võimalik rahaliselt toetada, see tähendab pikki tunde teenindajana kuskil leti taga rabamist, peale mida langetakse väsinuna voodisse, lisaks sellele veel kool ja õppimine, veidi aega ja raskesti teenitud raha on vaja kulutada ka perele, kodu loomisele, lõbutsemisele jne. Seega vabatahtlik töö (ükskõik milline, sest erialast vabatahtlikku tööd on niikuinii pea võimatu saada) neil meeles küll ei mõlgu.

Hoopis teine lugu on noortega, kes pole kõrgema või kutsehariduse omandamisega tegelenud ja siis võib olla töö leidmine veelgi palju raskem, kui just ei otsitagi tööd, mis vastaks nende peaaegu puuduvale kvalifikatsioonile. Haridust omandavate noortega oleme aga dilemma ees: suurendades õppetoetusi ja stipendiume piisaval määral, võime ju päästa õppurid töötamise kohustusest, samas ei kindlusta see seda, et nad hakkavad tegelema erialase töö või vabatahtliku tööga, vaid rakendavad oma vaba aega pigem lõbutsemisele, puhkamisele ja muule sarnasele. Samas ei toimi ka praegune süsteem eriti hästi, kus õpilased peavad enda ülalpidamiseks töötama täiskohaga tihti enda erialaga mitte ühtki seost omaval ametil, jooksevad nagu rotid rattas ja ei saa keskenduda seega ei koolile ega ka korralikuma töö otsimisele.

Haridussüsteemi ja eriti kõrgemat haridust pakkuvate institutsioonide ülesandeks on jõuda arusaamisele, mis on tähtis, kuidas jõuda tasakaaluni teadussaavutuste ja üliõpilastele kvaliteetse hariduse ning ettevalmistuse pakkumisele tööturul hakkama saamiseks vahel, kusjuures üks ei välista teist. Praegu on aga faktiks see, et paljud tudengid töötavad aladel, mis ei oma vähimatki seost nende õpitava erialaga, saamata jäävad vajalikud töökogemused ja sidemed ning see loob olukorra, kus ülikooli lõpetaval noorel on väga raske astuda tööturule ja leida seal endale sobivat nišši.

Anna-Helena (21), Liikva
Eriauhind

5 kommentaari:

 1. Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: (amaah.credit.offer@gmail.com). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

  VastaKustuta
 2. laenupakkumine finantseerimist vajavatele eraisikutele

  Mikrofinantseerimise struktuur Oleme hästi välja kujunenud ja aastate jooksul oleme välja töötanud teie individuaalsete vajaduste ja nõuete põhjaliku mõistmise. Oleme võtnud endale kohustuse kohelda oma kliente õiglaselt ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust.
  Meie protseduurid on kavandatud vastama teile selle tagamiseks
  pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega.

  Meie teenus on väga professionaalne ja viivituseta. meie
  moto on aidata teid, klient, olenemata teie vajadustest.Me
  pakkuda laene vahemikus 1000–5 000 000 000 eurot.
  Taotlusi töödeldakse kohustuseta.

   Pakume igat tüüpi laenudele kindla intressimääraga laene.

     Kui olete meie teenusest huvitatud, palun
  Täitke taotleja vorm ja saatke see meile
  allolev e-posti aadress

  Teie täisnimi: ....................
  Aadress: ................................
  Riik: ................................
  Laenusumma: .......................
  Laenu kestus: ......................
  teie e-posti aadress: ..............


  Sõlmige lepingud meiega e-posti teel: annikaebrink@gmail.com

  FINANTSKORPORTSIOONIS on meie peamine mure teie rahulolu.

  VastaKustuta
 3. laenupakkumine finantseerimist vajavatele eraisikutele

  Mikrofinantseerimise struktuur Oleme hästi välja kujunenud ja aastate jooksul oleme välja töötanud teie individuaalsete vajaduste ja nõuete põhjaliku mõistmise. Oleme võtnud endale kohustuse kohelda oma kliente õiglaselt ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust.
  Meie protseduurid on kavandatud vastama teile selle tagamiseks
  pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega.

  Meie teenus on väga professionaalne ja viivituseta. meie
  moto on aidata teid, klient, olenemata teie vajadustest.Me
  pakkuda laene vahemikus 1000–5 000 000 000 eurot.
  Taotlusi töödeldakse kohustuseta.

   Pakume igat tüüpi laenudele kindla intressimääraga laene.

     Kui olete meie teenusest huvitatud, palun
  Täitke taotleja vorm ja saatke see meile
  allolev e-posti aadress

  Teie täisnimi: ....................
  Aadress: ................................
  Riik: ................................
  Laenusumma: .......................
  Laenu kestus: ......................
  teie e-posti aadress: ..............


  Sõlmige lepingud meiega e-posti teel: annikaebrink@gmail.com

  FINANTSKORPORTSIOONIS on meie peamine mure teie rahulolu.

  VastaKustuta
 4. laenupakkumine finantseerimist vajavatele eraisikutele

  Mikrofinantseerimise struktuur Oleme hästi välja kujunenud ja aastate jooksul oleme välja töötanud teie individuaalsete vajaduste ja nõuete põhjaliku mõistmise. Oleme võtnud endale kohustuse kohelda oma kliente õiglaselt ja pakkuda professionaalset, sõbralikku ja viisakat teenust.
  Meie protseduurid on kavandatud vastama teile selle tagamiseks
  pakume tooteid, mis sobivad teie tingimustega.

  Meie teenus on väga professionaalne ja viivituseta. meie
  moto on aidata teid, klient, olenemata teie vajadustest.Me
  pakkuda laene vahemikus 1000–5 000 000 000 eurot.
  Taotlusi töödeldakse kohustuseta.

   Pakume igat tüüpi laenudele kindla intressimääraga laene.

     Kui olete meie teenusest huvitatud, palun
  Täitke taotleja vorm ja saatke see meile
  allolev e-posti aadress

  Teie täisnimi: ....................
  Aadress: ................................
  Riik: ................................
  Laenusumma: .......................
  Laenu kestus: ......................
  teie e-posti aadress: ..............


  Sõlmige lepingud meiega e-posti teel: annikaebrink@gmail.com

  FINANTSKORPORTSIOONIS on meie peamine mure teie rahulolu.

  VastaKustuta
 5. Tere, minu nimi on Claudia Klein, olen sakslane ja osutan finantsteenuseid. Kas vajate kiiret, pikaajalist või lühiajalist laenu, mille intressimäär on madal ja madalam kui 3%? Kas majanduse raskused mõjutavad teid? või on teie pank või mõni muu finantsasutus teile laenust keeldunud? Pakume turvalisi laene.
  Laenupakkumise kohta lisateabe saamiseks saatke mulle oma soov e-posti teel: spotlightglobalservices@gmail.com või WhatsApp: +4915758108767

  * Kas otsite raha võlgade tasumiseks?
  * Kas otsite raha oma ettevõtte loomiseks?
  * Kas otsite laene suurte projektide elluviimiseks?
  * Kas vajate vähem kui 24 tunni jooksul laenu?
  * Kas vajate kiiret laenu erinevatel eesmärkidel?

  Kui teie vastus on jaatav, saan teile abiks olla.

  * Võin teile pakkuda kuni 15 000 000 euro suurust laenu.
  * Tagasimaksmiseks võite valida 1 kuni 30 aastat.
  * Saate valida kuu- ja aastamaksete kava vahel.
  * Paindlikud laenutingimused.

  Kui olete huvitatud, pöörduge minuga selle e-posti aadressi kaudu: | spotlightglobalservices@gmail.com | Või WhatsApp: +4915758108767

  Teil on 100% garantii, et saate oma laenu selle laenutehingu lõpus.

  Saate meid hõlpsasti meie veebisaidil vaadata: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

  Oleme kirglik rahalise kaasatuse arvestamise eest. Meie laenud ja investeerimistooted on loodud teile mugavuse ja väärtuse pakkumiseks.

  Spotlighti globaalsete finantsteenuste abil saate hüvasti jätta kogu oma finantskriisi ja raskustega, kuna oleme sertifitseeritud, usaldusväärsed, usaldusväärsed, tõhusad, kiired ja dünaamilised

  Soe soov
  Claudia Klein

  VastaKustuta